EESMÄRK: Rannakeelt teadvustatakse ja väärtustatakse kui omanäolist piirkondlikku murrakut

Tegevused ja kuidas läheb:

– Regulaarsed kokkusaamised keeleoskajatele- toimuvad regulaarselt
– Murrakut tutvustavad seminarid huviliste ringile- mõned on toimunud
– Õppeprogrammid koolidele ja lasteaedadele- toimuvad regulaarselt
– Lehes, raadios või teles murrakut tutvustav sari- teateid on olnud, sarja veel mitte
– Uudissõnade loomine rannakeelsete sõnade baasil- pole veel alanud
– Algatada Rahvakultuuri Keskuse juures Ida- Harju rannaalade kultuuriruumi programm- kuulame maad
– Rannakeele pesa (d)- tegemisel

EESMÄRK: Keeleoskajate kõne on talletatud ning huvilistele kättesaadav nii helikandjal kui ka kirjaliku tekstina

Tegevused ja kuidas läheb:

– Mälestuste ja keeleväljendite kogumine keeleoskajatelt- toimub
– Helisalvestiste kogumine ja litereerimine- kogumine toimub
– Koopiate tegemine arhiivides ja ka eravalduses olevatest helisalvestistest ja litereeringutest- Eesi Keele Instituudist on Juminda poolsaare külade salvestiste koopiad tehtud
– Sõnade üleskirjutamine- on aktiivselt alanud

EESMÄRK: Koostatud on rannakeelt tutvustavad ja õpetavad trükised ning veebiväljaanded

– Kuusalu rannakeele sõnastik- leping Eesti Keele Instituudiga on sõlmitud, töörühm moodustatud, taotleme rahastust
– Kodulooline aabits- ootab oma aega
– Vestmik- ootab oma aega
– Veebisõnaraamat- tegemisel koos sõnastikuga